OSVĚDČENÍ AEO

Společnost SomaD s.r.o. je držitelem Osvědčení oprávněného hospodářského subjektuCZ AEOC 080039. Byla certifikována celní správou s povolením využívání nadstandardních výhod při kontrole a projednávání zboží. Naše současná či budoucí spolupráce Vám tak přinese řadu dalších podstatných výhod při dovozu a vývozu zboží, a to zejména pokud jde o rychlost a sníženou administrativu při vyřizování celních a dalších formalit, zvýšené využívání dálkových přenosů, možnost sledování zásilek a jejich sníženou (resp. výjimečnou) kontrolu ať fyzickou nebo dokumentů a přednostní vyřizování náležitostí. Jsme potěšeni významnou úsporou vašeho času a energie při obchodování se zahraničím a těšíme se na vzájemnou spolupráci při realizaci Vašich zájmů.